Ušetřili jsme Vám již: 323 301 846 Kč Marek Kyncl, telefon: +420 776 173 080, email: marek.kyncl@nakupnispolecnost.cz
Aukce na zemní plyn
Informace o aukcích
Aukce jako služba
Aktuality

Nákupní společnost s.r.o

Sídlo: U Starého hřbitova 2111, Česká Třebová

IČ: 28830768

DIČ: CZ28830768


Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7019162001/5500

E-mail: info@nakupnispolecnost.cz
Telefon: +420 608 067 742
Datová schránka ID: khabshi

Facebook Linked

 

 

 

TOPlist

Všeobecné informace

Nabízíme kompletní servis od A - Z

 

Například "Aukce jako služba" obsahuje:


1)     Sběr a zajištění podkladů od Objednatele pro vyhlášení „Aukce jako služba“ (vyúčtování, faktury, smlouvy, podepsaná objednávka na aukci, specifikace a požadavky Objednatele)

2)     Zpracování podkladů potřebných pro vyhlášení elektronické aukce. (vytvoření zadávací dokumentace)

3)     Příprava aukčních elektronických pozvánek. (pozvánky obsahují veškerá data potřebná pro nacenění nabídky dodavatele)

4)     Příprava elektronické aukční síně. (Nastavení parametrů elektronické aukce, nastavení komunikačních nástrojů dodavatelů, nastavení aukčního klíče a přihlašovacích údajů pro dodavatele, nastavení harmonogramů elektronické aukce)

5)     Výběr a oslovení vhodných uchazečů do elektronické aukce. (Vyhledávání dodavatelů z vlastní databáze, rozesílání aukčních pozvánek emailem, kontaktování dodavatelů telefonicky či emailem, ověření jednotlivých dodavatelů)

6)     Komunikace s dodavateli v průběhu elektronické aukce, monitorovaná písemná podpora v průběhu elektronické aukce a telefonická podpora při průběhu elektronické aukci.

7)     Administrace elektronické aukce. (přijímání nabídek v elektronické aukci, dozor nad průběhem elektronické aukce)

8)     Vyhodnocení a zpracování nabídek zadaných v rámci elektronické aukce. (vytvoření výslední zprávy z elektronické aukce, případně dodání písemné komunikace z elektronické aukce)

9)     Předání výsledků elektronické aukce Objednateli a doporučení vhodného dodavatele.

 

Navíc zajišťujeme v „Aukci jako služba“

 

1)     Na vyžádání smlouvy od vybraného dodavatele a zajištění požadavků Objednatele do smlouvy

2)     Kontrola obsahu smlouvy osloveného dodavatele, případná komunikace o doplnění požadavků

3)     Předání podkladů potřebných pro sepsání smlouvy s vybraným dodavatelem

4)     Smluvní podmínky pro přípravu smlouvy včetně níže uvedených bodů: