Ušetřili jsme Vám již: 327 619 893 Kč Marek Kyncl, telefon: +420 776 173 080, email: marek.kyncl@nakupnispolecnost.cz
Aukce na zemní plyn
Informace o aukcích
Aukce jako služba
Aktuality

Nákupní společnost s.r.o

Sídlo: U Starého hřbitova 2111, Česká Třebová

IČ: 28830768

DIČ: CZ28830768


Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7019162001/5500

E-mail: info@nakupnispolecnost.cz
Telefon: +420 776 173 080
Datová schránka ID: khabshi

Facebook Linked

 

 

 

TOPlist

Informace o reverzních aukcích

Elektronická aukce - probíhá velice jednoduše. V internetovém prohlížeči dodavatelé zadají adresu našeho aukčního portálu a do přihlašovacího dialogu na zobrazené stránce vloží své přihlašovací údaje (jméno, heslo a pracovní prostor), které obdrží v aukční pozvánce nebo e-mailu. Po přihlášení zvolí aukci k autorizaci a do příslušné aukce vloží klíč, který je také uvedený v pozvánce.

Po úspěšné autorizaci bude dodavatel přesměrován na akceptaci aukčních podmínek.

Samotná aukce začíná tzv. nultým (poptávkovým) kolem, kde k jednotlivým položkám dodavatelé zadávají svoji nabízenou cenu. Následně proběhne řádné aukční kolo, kde dodavatelé snižováním cen („podhozů“) soutěží o získání zakázky.

Nulté aukční kolo - slouží pro zveřejnění prvotní cenové nabídky uchazeče a není povinné. Délka nultého kola je stanovena na 10 minut.

Řádné aukční kolo - následuje po kole nultém, délka trvání řádného kola je stanovena na 35 minut. V řádném aukčním kole uchazeč zadává nebo snižuje svou cenovou nabídku a zároveň má možnost sledovat zveřejněnou nabídku konkurenčního uchazeče. Na zveřejněnou cenovou nabídku konkurenčního uchazeče má právo uchazeč reagovat formou podhozu neboli snížením své cenové nabídky.

Snížení cenové nabídky - provádí se formou podhozu - snížení cenové nabídky v rozsahu 1 % až 10 % oproti stávající cenové nabídce uchazeče.

Ukončení elektronické aukce - při zadání (podhozu) cenové nabídky méně jak 3 minuty před koncem elektronické aukce může dojít k prodloužení aukčního času a to vždy o 5 minut.

Elektronická aukce končí po dovršení aukčního času tehdy, pokud  již žádný z účastníků elektronické aukce neprovede další podhození neboli snížení své cenové nabídky pod aktuální nabízenou cenu.

Vyhodnocení elektronické aukce - hodnotícím kritériem často bývá nejnižší nabídková cena. Nabídky jsou ve výsledné zprávě seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou se stává vítězem aukce a bude mít nejlepší výchozí pozici pro rozhodnutí zadavatel, s kým podepíše smlouvu o dílo.

Čeho lze v e-aukcích dosáhnout? v elektronických aukcí na zemní plyn a elektrickou energii se standartně účastní 5 - 10 dodavatelů. Elektronická aukce je nejlepším a nejrychlejším nástrojem, jak vysoutěžit transparentně nejnižší cenu na trhu. Naše úspory oproti cenám stávajícího dodavatele dosahují až k 40% u zemního plynu a 35% elektrické energie. U stavebních zakázek lze dosáhnout až 63% úspory. Více informací o úsporách naleznete v našich referencích. 

 

Naše poskytovaná aukce jako služba zahrnuje:

V případě, že bude obchodní případ reverzní aukce sjednán “na dálku”, tj. telefonicky a elektronickou poštou, získáte za realizaci e-aukce zvýhodněnou cenu. Další slevu získáte v případě, že se v rámci realizace jedné  e-aukce sdružíte s dalšími zadavateli.