Ušetřili jsme Vám již: 294 810 799 Kč Marek Kyncl, telefon: +420 776 173 080, email: marek.kyncl@nakupnispolecnost.cz
Aukce na zemní plyn
Informace o aukcích
Aukce jako služba
Aktuality

Nákupní společnost s.r.o

Sídlo: U Starého hřbitova 2111, Česká Třebová

IČ: 28830768

DIČ: CZ28830768


Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7019162001/5500

E-mail: info@nakupnispolecnost.cz
Telefon: +420 608 067 742
Datová schránka ID: khabshi

Facebook Linked

 

 

 

TOPlist

POZVÁNKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - dodávka zemního plynu pro sdružení firem a obcí

Dodávka zemního plynu pro sdružení firem a obcí

POZVÁNKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Vážený dodavateli,

Nákupní společnost s.r.o. (www.nakupnispolecnost.cz) pořádá výběrové řízení na dodávky zemního plynu pro sdružení firem.

Zasíláme Vám pozvánku k výběrovému řízení (k elektronické nákupní aukci). Budete-li mít jakékoli dotazy, kontaktujte prosím pana Kyncla na telefonu 776 173 080, nebo nahlédněte do uživatelské příručky, kterou si můžete stáhnout z odkazu uvedeného dále v pozvánce.

 

Elektronická aukce probíhá velice jednoduše. V internetovém prohlížeči zadáte níže uvedenou adresu a do přihlašovacího dialogu na zobrazené stránce vložíte své přihlašovací údaje (jméno, heslo a pracovní prostor), které jste obdrželi v následném e-mailu. Po přihlášení zvolíte aukci k autorizaci a do příslušné aukce vložíte aukční klíč, který bude uvedený v této pozvánce.

 

Po úspěšné autorizaci budete přesměrováni na akceptaci aukčních podmínek.

Samotná aukce začíná tzv. nultým (poptávkovým) kolem, kde k jednotlivým položkám zadáte svoji nabízenou cenu. Následně proběhne aukční kolo, kde dodavatelé snižováním cen („podhozů“) soutěží o získání zakázky.

 

Dodavatel s nejnižšími cenami se stává vítězem aukce. Vítězi automaticky nevzniká právo na objednávku, avšak jeho výchozí pozice je mezi všemi konkurenty nejlepší. Po ukončení aukce proběhne s vybranými dodavateli další jednání, již přímo v režii našeho klienta, a to do 7 pracovních dnů po ukončení aukce.

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Nákupní společnost s.r.o.

VYHLAŠOVATEL AUKCE

Název firmy:

Nákupní společnost s.r.o.

Adresa:

U Starého hřbitova 2111, 560 02 Česká Třebová

Země:

Česká republika

IČO:

28830768

DIČ:

CZ28830768

ZÁSTUPCE VYHLAŠOVATELE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Jméno:

Richard Pipek

Telefon:

608067742

Mobil:

608067742

Email:

richard.pipek@nakupnispolecnost.cz


K výběrovému řízení se přihlásíte na adrese http://prihlaseni31.nakupni-software.cz. Použijte, prosím, své standardní přihlašovací jméno a heslo do systému reverzních aukcí firmy Nákupní společnost s.r.o.. Pokud dosud nemáte přihlašovací jméno a heslo k dispozici, kontaktujte, prosím, zástupce vyhlašovatele výběrového řízení.

Váš aukční klíč, kterým se autorizujete k účasti ve výběrovém řízení:

 

 

 

K účasti ve výběrovém řízení je možné se poprvé přihlásit:

15. února 2016 19:51:37

 

 

Termín zahájení úvodního kola (poptávky):

18. února 2016 9:30:00

Termín ukončení úvodního kola (poptávky):

18. února 2016 9:40:00

Předběžný termín zahájení řádného kola výběrového řízení:

18. února 2016 9:40:02

Předběžný termín vyhlášení výsledků výběrového řízení:

18. února 2016 10:15:00

Měna aukce:

 

 

Předmětem této aukce je dodávka zemního plynu pro sdružení firem a obcí.

 

Viz. seznam odběrných míst v příloze vč. spotřeb a délky soutěženého období. Soutěží se cena za 1 MWh.

 

Dodavatel neplatí žádnou provizi za aukci Nákupní společnosti s.r.o.

 

Dodáváno bude do 21 odběrných míst a roční objem činí 1684 MWh. Soutěžený objem v aukci činí 3479 MWh.

 

Členění odběrných míst je:

- 11 OM od 0 do 63 MWh

- 10 OM od 63 do 630 MWh

 

Nabízená cena bude jednosložková fixní – to je bez distribuce a bez DPH včetně strukturování.

 

Smlouva bude na dobu určitou dle informaci v tabulce bez automatické prolongace.

 

Vítězný dodavatel vyhotoví smlouvy na ceny z aukce do 7 pracovních dnů od ukončení aukce.

 

 

Nákupní software - příručka pro dodavatele 3.121.pdf 

SEZNAM AUKČNÍCH POLOŽEK

POŘADÍ

NÁZEV

POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ

MNOŽSTEVNÍ JEDNOTKA

0

Dodávka zemního plynu v kategorii MO - jednosložková fixní cena

3,479.00

MWh

 

Jedná se o cenu dodávky za odebraný plyn včetně strukturování a přepravy (jednosložková fixní cena) bez platby za distribuci.

SEZNAM AUKČNÍCH PODMÍNEK

Dodavatel je povinen ceny nabídnuté v aukci držet min. 2 pracovní dny od ukončení aukce.

Garance ceny je na soutěžený objem. Smlouva na dobu určitou bez automatické prolongace.

Pozn.: podrobnější informace o aukčních podmínkách naleznete na internetových stránkách po přihlášení k výběrovému řízení.