Ušetřili jsme Vám již: 294 810 799 Kč Marek Kyncl, telefon: +420 776 173 080, email: marek.kyncl@nakupnispolecnost.cz
Aukce na zemní plyn
Informace o aukcích
Aukce jako služba
Aktuality

Nákupní společnost s.r.o

Sídlo: U Starého hřbitova 2111, Česká Třebová

IČ: 28830768

DIČ: CZ28830768


Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7019162001/5500

E-mail: info@nakupnispolecnost.cz
Telefon: +420 608 067 742
Datová schránka ID: khabshi

Facebook Linked

 

 

 

TOPlist

Dodávka těženého kameniva frakce 16-32 pro Technické služby Jeseník, a.s.

 

Vážený dodavateli,

Nákupní společnost s.r.o. (www.nakupnispolecnost.cz) pořádá výběrové řízení na dodávky těženého kameniva frakce 16-32 pro Technické služby Jeseník, a.s.

Zasíláme Vám pozvánku k výběrovému řízení (k elektronické nákupní aukci). Budete-li mít jakékoli dotazy, kontaktujte prosím pana Kyncla na telefonu 776 173 080, nebo nahlédněte do uživatelské příručky, kterou si můžete stáhnout z odkazu uvedeného dále v pozvánce.

 

Elektronická aukce probíhá velice jednoduše. V internetovém prohlížeči zadáte níže uvedenou adresu a do přihlašovacího dialogu na zobrazené stránce vložíte své přihlašovací údaje (jméno, heslo a pracovní prostor), které jste obdrželi v následném e-mailu. Po přihlášení zvolíte aukci k autorizaci a do příslušné aukce vložíte aukční klíč, který bude uvedený v této pozvánce.

 

Po úspěšné autorizaci budete přesměrováni na akceptaci aukčních podmínek.

Samotná aukce začíná tzv. nultým (poptávkovým) kolem, kde k jednotlivým položkám zadáte svoji nabízenou cenu. Následně proběhne aukční kolo, kde dodavatelé snižováním cen („podhozů“) soutěží o získání zakázky.

 

Dodavatel s nejnižšími cenami se stává vítězem aukce. Vítězi automaticky nevzniká právo na objednávku, avšak jeho výchozí pozice je mezi všemi konkurenty nejlepší. Po ukončení aukce proběhne s vybranými dodavateli další jednání, již přímo v režii našeho klienta, a to do 7 pracovních dnů po ukončení aukce.

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Marek Kyncl, Nákupní společnost

VYHLAŠOVATEL AUKCE

Název firmy:

Nákupní společnost s.r.o.

Adresa:

U Starého hřbitova 124, 560 02 Česká Třebová

Země:

Česká republika

IČO:

28830768

DIČ:

CZ28830768

ZÁSTUPCE VYHLAŠOVATELE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Jméno:

Richard Pipek

Telefon:

608067742

Mobil:

608067742

Email:

richard.pipek@nakupnispolecnost.cz


K výběrovému řízení se přihlásíte na adrese http://prihlaseni31.nakupni-software.cz. Použijte, prosím, své standardní přihlašovací jméno a heslo do systému reverzních aukcí firmy Nákupní společnost s.r.o.. Pokud dosud nemáte přihlašovací jméno a heslo k dispozici, kontaktujte, prosím, zástupce vyhlašovatele výběrového řízení.

Váš aukční klíč, kterým se autorizujete k účasti ve výběrovém řízení:

 

 

 

K účasti ve výběrovém řízení je možné se poprvé přihlásit:

3. března 2014 19:25:51

Termín zahájení úvodního kola (poptávky):

7. března 2014 10:00:00

Termín ukončení úvodního kola (poptávky):

7. března 2014 10:15:00

Předběžný termín zahájení řádného kola výběrového řízení:

7. března 2014 10:15:02

Předběžný termín vyhlášení výsledků výběrového řízení:

7. března 2014 11:00:00

Měna aukce:

Kc

 

 

Technické služby Jeseník a.s.

Adresa: Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník

IČO: 646 10 063

 

Specifikace a název požadovaného materiálu:

Dodávka plošné plynové drenáže, která bude tvořena tříděným propustným materiálem fra. 16-32 se zajištěným koeficientem propustnosti kf≥10-6m/s v tloušťce 220 mm a množství 2200 t.

Jedná se o těžené kamenivo frakce 16-32 pro rekultivaci části III. etapy řízené skládky S-003 a s-001 Supíkovice

 

V aukci dražíme tyto dvě položky:

1) Cenu za 1 tunu kameniva frakce 16-32 bez DPH

2) Cena za dopravu 1 tuny kameniva na místo určení - skládka Supíkovice (bez ceny za kámen a bez DPH)

 

Zákazník si vybere variantu buď s dopravou nebo bez dopravy

 

Doprava

Návoz materiálu přímo na těleso skládky GPS lokace:?

 

Dodávka bude provedena:

1. plynová drenáž, 2. odvodnění na výzvu objednatele. Mezi jednotlivými fázemi bude realizováno těsnění.

- Termín realizace: 03-05/2014 na výzvu dle dohody na výzvu objednatele.

 

Aukční podmínky

- Prohlašuji, že jsem se seznámil s popisem aukce.

- Návrh smlouvy předloží dodavatel.

- Certifikáty a prohlášení o shodě předloží dodavatel před podpisem smlouvy.

- Fakturace po ukončení dodávky a vzájemném písemném odsouhlasení.

- Splatnost faktury 30 dnů.

- Nelze navážet velkoobjemovými soupravami, vzhledem ke sklonům terénu, viz. projektová dokumentace

Dodavatel využije příjezdové komunikace v areálu skládky, komunikace na těleso skládky buduje a demontuje na vlastní náklady. Po skončení akce dodavatel uvede veškeré komunikace v areálu skládky, veřejné komunikace a jiné prostory po kterých se pohyboval do původního stavu na vlastní náklady. (Poslední bod platí pouze při ceně uvedené i s dopravou materiálu do místa.)

SEZNAM AUKČNÍCH POLOŽEK

POŘADÍ

NÁZEV

POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ

MNOŽSTEVNÍ JEDNOTKA

0

Cena za dopravu 1 tuny kameniva

2,200.00

tuna

 
 

1

Těžené kamenivo frakce 16-32 (bez ostrých hran)

2,200.00

tuna

 
 

SEZNAM AUKČNÍCH PODMÍNEK

Prohlašuji že jsem se seznámil s popisem aukce.

Garance ceny v celém období specifikovaném v popisu aukce.

Pozn.: podrobnější informace o aukčních podmínkách naleznete na internetových stránkách po přihlášení k výběrovému řízení.