Ušetřili jsme Vám již: 323 301 846 Kč Marek Kyncl, telefon: +420 776 173 080, email: marek.kyncl@nakupnispolecnost.cz
Aukce na zemní plyn
Informace o aukcích
Aukce jako služba
Aktuality

Nákupní společnost s.r.o

Sídlo: U Starého hřbitova 2111, Česká Třebová

IČ: 28830768

DIČ: CZ28830768


Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7019162001/5500

E-mail: info@nakupnispolecnost.cz
Telefon: +420 608 067 742
Datová schránka ID: khabshi

Facebook Linked

 

 

 

TOPlist

Aukce na zemní plyn

Podmínky dodávek plynu se liší od podmínek dodávky elektřiny. Zejména se to týká dopravy a potřeby uskladnění plynu.

Online reverzní e-aukce na zemní plyn

Z tohoto důvodu se i stanovení ceny za distribuci liší podle regionů, s ohledem na dopravní cesty a zásobníky. Rovněž provázanost ceny plynu s cenami ropy způsobuje poměrně velké výkyvy ceny na energetických burzách v průběhu roku. Výhodou plynu je větší podíl neregulované složky z konečné ceny plynu, ve srovnání s elektřinou.

 

Regulovaná složka konečné ceny plynu tvoří jen asi 1/4 proti elektřině, kde regulovaná složka ceny tvoří cca 1/2. Větší část neregulované ceny dává větší prostor pro konkurenční boj dodavatelů při vyjednávání ceny.

 

Proto je i pro obchodní soutěž dodavatelů plynu výhodné použití reverzní online aukce neboli (e-aukce). Lze si tak transparentním způsobem ověřit, zda právě v době, kdy podmínky za dodávky plynu sjednáváte pro další obchodní období, obdržíte opravdu ty nejlepší ceny za plyn.

 

Spotřeba zemního plynu  
   

Pro úspěšné vyjednání podmínek na dodávky zemního plynu s využitím reverzních online aukcí (e-aukcí) je třeba poskytnout následující informace:

- o odběrateli: název firmy, sídlo, doručovací adresa, IČ, DIČ, kontaktní údaje na osoby jednající za společnost i na osobu pro jednání s dodavatelem (např. energetik), bankovní spojení

- o odběrných místech: adresa, EIC kód, číslo odběrného místa /OM/

- o rezervovaných kapacitách: denní rezervovaná pevná kapacita za rok (m3), maximální denní odběr

- o množství odběru: výše měsíčních odběrů pro jednotlivá odběrná místa (u maloodběru podle intervalu vyúčtování, případně roční souhrn odběru)

- o předpokládaném odběru na sjednávané období (období, na něž se bude uzavírat smlouva) pro uvedená odběrná místa

- případné další specifikace a požadavky na dodávky plynu a obchodní podmínky (fixní cena, tolerance odchylek, způsob oznamování změn obchodních podmínek dodavatele, podmínky zvýšení/snížení odběrných míst, možnosti automatického prodloužení smlouvy, platby záloh a způsob vyúčtování, lhůty splatnosti apd.)

Naše poskytovaná e-aukce zahrnuje:

 V případě, že bude obchodní případ reverzní online aukce sjednán "na dálku", tj. telefonicky a elektronickou poštou, získáte za realizaci e-aukce zvýhodněnou cenu. Další slevu získáte v případě, že se v rámci realizace jedné  e-aukce sdružíte s dalšími zadavateli.

 

 
 Jak funguje elektronická aukce na zemní plyn

 

Jak to funguje